MULTAZAM – TEMPAT MUSTAJAB UNTUK BERDOA DI TANAH SUCI

MULTAZAM - TEMPAT MUSTAJAB UNTUK BERDOA DI TANAH SUCI

Multazam merupakan dinding Ka’bah yang terdapat di antara Hajar Aswad (batu hitam) dan pintu Ka’bah. Tempat ini diyakini oleh umat Islam sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Baihaki dari Ibn Abbas yang artinya :
.
“Antara rukun Hajar Aswad (sudut tempat terdapatnya Hajar Aswad) dan pintu Ka’bah disebut Multazam. Tidak ada orang yang meminta sesuatu di multazam melainkan Allah mengabulkan permintaan itu.” (HR. Baihaqi, no. 9547)
.
Tatacara berdoa di Multazam ialah dengan merapatkan dada, muka, kedua siku, dan kedua telapak tangan pada dinding Multazam seperti yang diriwayatkan dari Amr bin Suaib, dari ayahandanya, ia mengatakan :
.
“Aku sedang berthawaf bersama Abdullah (Abdullah bin Umar). Ketika kami berada di belakang Baitullah, aku bertanya, ‘Tidakah kamu memohon perlindungan?’ Abdullah pun mengucapkan, ‘Kami berlindung kepada Allah dari panasnya siksaan api neraka.’ Setelah selesai, Abdullah menyalami hajar aswad dan berdiri antara hajar aswad dan pintu ka’bah, lalu merapatkan dada, muka, kedua siku, dan kedua telapak tangannya, ‘Seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya,’” (Sunan Abu Daud dalam Bab Multazam, hadits nomor 1623, juz 5)
.
Kunjungi website Patuna Travel Bandung
www.patunabandung.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam