SYARAT, RUKUN DAN WAJIB DALAM IBADAH HAJI DAN UMRAH

Syarat Haji :
  • Beragama islam
  • Baligh (dewasa)
  • Berakal sehat (aqil)
  • Merdeka (bukan budak)
  • Mampu (istita’ah)
Rukun Haji :
  • Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan memakai baju iharam.
  • Wukuf adalah berdiam diri di arafah pada waktu dzuhur tanggal 9-10 dzulhijjah menjelang fajar.
  • Tawaf adalah mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali.
  • Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
  • Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai.
  • Tertib adalah tidak menginggalkan salah satu rukun tersebut.
Catatan : Rukun Haji harus dilaksanakan bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan dam (denda), dan hajinya batal (tidak sah).
Wajib Haji :
  • Ihram dari Miqat
  • Mabit di Muzdalifah
  • Mabit di Mina
  • Melempar Jumrah
  • Tawaf Wada’
Catatan : Wajib Haji harus dilaksanakan dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah tapi harus membayar dam (denda).
Syarat Umroh :
  • Beragama islam
  • Baligh (dewasa)
  • Berakal sehat (aqil)
  • Merdeka (bukan budak)
  • Mampu (istita’ah)
 
Rukun Umroh :
  • Ihram dengan niat karena allah sambil mengatakan “labbaika umratan” artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah.
  • Tawaf adalah mengelilingi ka’bah seperti dalam tawaf haji.
  • Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
  • Tahallul.
  • Tertib.
Wajib Umroh
  • Wajib Umroh hanya satu yaitu Ihram dari Miqat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam